Graphics services, audiovisual/multimedia, web services, online marketing and social media.

Extended TitleCommunication Services
Extended Description

Graphic design, leaflet/publications design/layout, presentations, infographics, advertisements, banners, graphic interchange format (GIF), printing.

Publication Date2020-11-30
CountryCzechia
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
Value8500000.00
OrganisationEuropean GNSS Agency (GSA)
Attention OfLegal and Procurement Department
AddressJanovského 438/2
TownPrague
Postal Code17000
Class Code79952000
Class DescriptionEvent services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

The subject of this procurement is to provide on-site guarding as well as remote security and safety monitoring services to the Galileo Reference Centre (GRC) in Noordwijk, the Netherlands.
View more
Deadline: Jan 15, 2021
P?edmětem ve?ejné zakázky jsou stavební a montá?ní práce a s tím spojené dodávky zbo?í a slu?eb v rámci akce ?UK-3. LF- Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87“. Akce zahrnuje dodávku...
View more
Deadline: Feb 8, 2021
P?edmětem plnění ve?ejné zakázky je vystavba 2. stavby ze ?ty??lenného Obchvatu Mělníka - p?elo?ky sil. I/9, I/16. Stavba za?íná na stávající sil. I/9, I/16 v Nádra?ní ul., její rekonstrukcí. Na...
View more