Graphics services, audiovisual/multimedia, web services, online marketing and social media.

Extended TitleCommunication Services
Extended Description

Graphic design, leaflet/publications design/layout, presentations, infographics, advertisements, banners, graphic interchange format (GIF), printing.

Publication Date2020-11-30
CountryCzechia
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
Value8500000.00
OrganisationEuropean GNSS Agency (GSA)
Attention OfLegal and Procurement Department
AddressJanovského 438/2
TownPrague
Postal Code17000
Class Code79952000
Class DescriptionEvent services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 1, 2021
The objective of this procurement is the provision of catering services. The contract shall have a maximum total duration of 4 years.
View more
P?edmětem ve?ejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému, v něm? budou zadávány ve?ejné zakázky na dodávku, demontá? a montá? silni?ních svodidel a svodidel na p?ejezdy SDP a dal?ích dopravních za?ízení...
View more
Deadline: Jan 21, 2021
Zadavatel zadává ve?ejnou zakázku v u??ím ?ízení na základě ust. § 58 ZZVZ. U??í ?ízení probíhá ve dvou fázích - ve fázi kvalifika?ní a fázi nabídkové. Bli??í informace jsou uvedené...
View more