The objective of this procurement is the provision of catering services. The contract shall have a maximum total duration of 4 years.

Extended TitleProvision of Catering Services
Extended Description

The objective of this procurement is the provision of catering services (food, drinks, reception equipment, cleaning and related services) for the GSA headquarters and outside of the premises (within 50 km of the headquarters).

Deadline Date2021-02-01
Publication Date2020-12-23
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value13100000.00
OrganisationEuropean GNSS Agency (GSA)
TownPrague
Class Code55520000
Class DescriptionCatering services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 4, 2021
Jedná se o novostavbu ?ty?pruhové směrově rozdělené dálnice, kategorie D26,5/120, v délce 10,10 km. Stavba navazuje na dokon?eny úsek D1 0135 v prostoru mezi obcemi ?íkovice a Horní Mo?těnice, ukon?ení...
View more
Deadline: Feb 1, 2021
P?edmětem plnění ve?ejné zakázky je provedení stavebních prací a dodávek v rámci rekonstrukce objektu nacházejícího se na adrese Velkop?evorské náměstí 484 3, Praha 1 Malá Strana.
View more
Deadline: Jan 25, 2021
P?edmětem ve?ejné zakázky je realizace novostavby jednopodla?ního nepodsklepeného bytového domu pro seniory (v PD ozna?eného jako SO 02) a dvoupodla?ního nepodsklepeného bytového domu (v PD ozna?eného jako SO 03) v...
View more